14:16days

Etter et internasjonalt fokus vender vi blikket hjem. Hvordan er kvinnesynet her i Norge ? Hvorfor er temaet vold mot kvinner også relevant for oss?

Medvirkende: Sine Sejrup, Irene Georgina Stroia, Anna Skofteland og Ane Futterer-Sekse
Tekniker: Marius Haraldsen

www.fokuskvinner.no